Oznaczanie i pozyskiwanie roślin – kodeks etyczny

Oznaczanie i pozyskiwanie roślin – kodeks etyczny

Kodeks etyczny wyznacza prawidłowe zachowania i wzorce. Etyka jako nadrzędne dobro, pomaga odnaleźć się nawet tam, gdzie litera prawa nie jest jasno sprecyzowana. Oddziaływanie człowieka na naturalne środowisko jest faktem. Jak zatem zachować równowagę? Poniższy tekst to zbiór zasad, które tak jak kodeks etyczny uchronią Cię przed popełnieniem błędu, wyrządzeniem krzywdy sobie lub naturze. Zgadzasz się …